Events personalitzats amb jQuery

Events personalitzats amb jQuery

El disseny d'interfícies per a aplicacions d'escriptori, típicament s'ha fet a partir de la generació d'events per part d'uns elements…