Xuletari de l’SVN al terminal

Xuletari de l’SVN al terminal

Actualment els IDE's de desenvolupament més usats (Netbeans i Eclipse) donen interfície gràfica per l'SVN, però personalment no…