PHP i JavaScript no intrusiu

PHP i JavaScript no intrusiu

[How-to del blog antic.] Últimament està molt de moda el concepte Scripts no intrusius. Per a que un script es pugui considerar…

Cerca Dicotòmica

Cerca Dicotòmica

[How-to del blog antic.] Algorisme de cerca en un vector. Una cerca dicotòmica necessita l'entrada ordenada. A grans trets, el que…