Lightbox fet amb semàntica CSS3

Lightbox fet amb semàntica CSS3

Ja fa dies, vaig veure aquest article

Accelera la càrrega de jQuery amb un CDN

Accelera la càrrega de jQuery amb un CDN

El framework de jQuery és un dels més estesos actualment a molts sites d'Internet. Una bona recomanació a tota la gent que l'usa…

PHP i JavaScript no intrusiu

PHP i JavaScript no intrusiu

[How-to del blog antic.] Últimament està molt de moda el concepte Scripts no intrusius. Per a que un script es pugui considerar…

Cerca Dicotòmica

Cerca Dicotòmica

[How-to del blog antic.] Algorisme de cerca en un vector. Una cerca dicotòmica necessita l'entrada ordenada. A grans trets, el que…