Microblogging

SSHFS: Muntar en el sistema de fitxers un servidor

SSHFS: Muntar en el sistema de fitxers un servidor

Des de les primeres verions d'Ubuntu que he anat provant hi ha l'opció de connectar la nostra màquina amb un servidor, ja sigui…

Web service amb PHP i NuSOAP

Web service amb PHP i NuSOAP

Un Web service és un conjunt de protocols i estàndards que serveixen per intercanviar dades entre aplicacion. Diferents aplicacions…

El bo, si lliure, dues vegades bo.

Resum gràfic d’HTML5

Resum gràfic d’HTML5

De la mà de TechKing

Validació de formularis amb HTML5

Validació de formularis amb HTML5

Un dels aspectes més comentats com a gran millora de l'HTML5 és la validació de formularis a la banda del client. És a dir, és…

FireSSH i FireFTP, ampliant Firefox

FireSSH i FireFTP, ampliant Firefox

Els de MuyLinux fa uns dies em van descubrir una extensió de Firefox molt interessant per alguns moments determinats. És tracta…

Elements editables en HTML5

Elements editables en HTML5

L'HTML5 ens aporta una gran quantitat de novetats, que mica en mica ens hem d'anar familiartizant. En aquest sentit hi ha la utilitat…

Dissenyant un blog en HTML5

Dissenyant un blog en HTML5

Normalment quan es parla d'HTML5 es parla de les grans novetats que ens porta per a fer més fàcil la interacció en les aplicacions…