Deck.js – Presentacions en HTML5

Deck.js – Presentacions en HTML5

Es tracta d'una llibreria JavaScript per a crear presentacions, de manera fàcil i senzilla en HTML5. Aquestes presantacions funcionen…

Mozilla presenta WebAPI

Mozilla presenta WebAPI

De la mà de Genbeta he vist la notícia de la presentació de WebAPI. Es tracta d'un projecte de Mozilla encarat al desenvolupament…

Codeanywhere.net, desenvolupa des del núvol

Codeanywhere.net, desenvolupa des del núvol

Fa uns dies vaig topar amb aquesta aplicació web. Encara no l'he acabat d'usar del tot, degut a que…

Google Chrome i les aplicacions web

Google Chrome i les aplicacions web

Des de fa temps les aplicacions web van guanyant terreny, i mica en mica van agafant un espai fins ara reservat a les aplicacions…

3 aplicacions web a destacar

3 aplicacions web a destacar

En aquest post comentarem tres aplicacions webs que estan molt ben fetes i són útils. Estem en uns moments en què les aplicacions…

Resum gràfic d’HTML5

Resum gràfic d’HTML5

De la mà de TechKing

Validació de formularis amb HTML5

Validació de formularis amb HTML5

Un dels aspectes més comentats com a gran millora de l'HTML5 és la validació de formularis a la banda del client. És a dir, és…

Elements editables en HTML5

Elements editables en HTML5

L'HTML5 ens aporta una gran quantitat de novetats, que mica en mica ens hem d'anar familiartizant. En aquest sentit hi ha la utilitat…

Dissenyant un blog en HTML5

Dissenyant un blog en HTML5

Normalment quan es parla d'HTML5 es parla de les grans novetats que ens porta per a fer més fàcil la interacció en les aplicacions…