Google Chrome Frame, millorem IE

Google Chrome Frame, millorem IE

Per tots és conegut, com a mínim pels informàtics (i en concret desenvolupadors web), que Internet Explorer és un autèntic mal…

Torrific, client web BitTorrent

Torrific, client web BitTorrent

Els arxius .torrent són una bona alternativa alhora de baixar molts de programes de software lliure, tot i que s'ha popularitzat…

Less Framework 2

Less Framework 2

Less Framework és un framework de desenvolupament web per a tot tipus de dispositius, també els mòbils. El què es pretén amb…

FireQuery, una extenció de Firebug per desenvolupar en jQuery

FireQuery, una extenció de Firebug per desenvolupar en jQuery

Actualment quasi tothom quan ha de desenvolupar en JavaScript, usa el framework jQuery. Així mateix, una de les bases per a qualsevol…

Degradats de fons només amb CSS

Degradats de fons només amb CSS

En el disseny web, treballar amb imatges és bastant feixug, i en la major part dels cops és millor usar propietats CSS. Fins al…

Millora la llegibilitat amb CSS

Millora la llegibilitat amb CSS

La llegibilitat és un conjunt de característiques que fan que un text o tipografia sigui més fàcil de llegir. Aquesta propietat…

Les extensions indispensables de Chrome

Les extensions indispensables de Chrome

Des de ja fa un temps que el navegador de Google