La setmana a Twitter

La setmana a Twitter

De nou, el resum setmanal del què ha estat el perfil d'@openpitu

La setmana a Twitter

La setmana a Twitter

Resum del què s'ha anat publicant al Twitter d'@open-pitu

La setmana a Twitter

La setmana a Twitter

Aquest és el primer article d'aquest estil. A partir d'ara, el diumenge a la nit, faré un article amb els continguts que Open-Pitu…