WordPress Backup a DropboxEs tracta d’una extensió de WordPress que ens permet generar còpies de seguretat del nostre blog en WordPress de manera periòdica i automàtica a Dropbox. Amb aquesta utilitat tindrem guardada la darrera versió dels nostres fitxers i el darrer estat de la base de dades.

Per a instal·lar-l’ho podem anar a la part d’extensions de l’administrador de WordPress i buscar-la pel seu nom: WordPress Backup to Dropbox.

Clickem a instal·lar i a continuació l’hem d’enllaçar amb la nostra conta de Dropbox per tal de donar els permisos a aquesta aplicació. Un cop fet ja podem configurar aquesta utilitat, definint la freqüència de les còpies de seguretat (diàries, setmanals…) i l’horari en què s’ha de fer la còpia de seguretat. Així mateix, també podem definir a quin directori volem desar la còpia.

Un cop fet tot això, al ser el primer cop i voler veure com ens fa la còpia de seguretat, podem demanar que en faci una ara. Podem trobar més informació a la pàgina oficial del projecte.

Tags: ,

Articles relacionats

Different Post Per Page de WordPress

Codeanywhere.net, desenvolupa des del núvol

Google Chrome i les aplicacions web

Silencesoft RSS Reader, RSS extern a WordPress

3 aplicacions web a destacar

  • http://twitter.com/sindikos J.P. Aulet

    Vaig a provar-la! No l’havia sentit mai, pero fa bona pinta.